De prijsuitreiking

De Anna Blaman Prijs 2022 wordt uitgereikt op vrijdagmiddag 2 december 2022. Zoals gebruikelijk zal de feestelijke uitreiking plaatsvinden in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. Medio september 2022 wordt bekendgemaakt welke auteur de literaire prijs zal ontvangen.

De Anna Blaman Prijs is de bekroning van een waardevol auteurschap in en voor Rotterdam en daarmee de bevordering van het literaire klimaat in Rotterdam en omgeving. Alleen schrijvers die wonen of werken in de regio Rotterdam of op een andere manier nauw verbonden zijn met de stad, komen in aanmerking voor de prijs.

 

De Anna Blaman Prijs is een project van Passionate Bulkboek en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Gemeente Rotterdam en de Van Leeuwen Van Lignac Stichting.

 

De foto’s van Anna Blaman zijn ter beschikking gesteld door het Literatuurmuseum.