Raoul de Jong draagt Anna Blaman Prijs op aan jongeren van nu

Op vrijdag 2 december is de Anna Blaman Prijs 2022 uitgereikt aan Raoul de Jong. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis overhandigde locoburgemeester Achbar de prijs, die de bekroning is van een waardevol auteurschap in en voor Rotterdam.

De uitreiking was gevuld met openhartige optredens. Zo droeg jurylid Jet Sol het juryrapport voor, en hielden schrijfster Daphne Huisden en winti-priesteres Marian Markelo beiden een lofrede. Ook verzorgden GerdaLentenHavertong en Ronald Snijders een muzikaal programma.

In zijn dankwoord zei De Jong, ontroerd: “Ik doe het niet om deze prijs te winnen, maar voor die achttienjarige jongen op de fiets die ik toen was en anderen die nu op hem lijken. Tegen hen wil ik zeggen: je bent niet gek, het is de wereld die anders moet – je kunt er zelf een mooi verhaal van maken, dat heeft wel degelijk zin.

Leesbevordering
Bij de uitreiking waren ook leerlingen van het Montessori Lyceum en studenten van Zadkine aanwezig, twee Rotterdamse scholen. De Jong zal deze scholen bezoeken om te praten over zijn werk en zo het lezen onder jongeren te bevorderen. Hiermee maakt hij zich sterk voor de missie van Passionate Bulkboek: samen lezers maken.

Het juryrapport
De jury van de Anna Blaman Prijs 2022 wordt voorgezeten door Carlos Gonçalves, voorzitter van de Rotterdamse Kunststichting. Daarnaast hebben Hasna El Maroudi (columnist NRC Media en freelancejournalist), Jet Sol (presentatrice literaire programma’s en host diverse podcasts), Anna van Strien-Windgassen (bestuurslid Passionate Bulkboek) en Edward van de Vendel (laureaat Anna Blaman Prijs 2019) zitting in de jury.

Over De Jong schreef de jury in het juryrapport: “Net als Anna Blaman in haar tijd, maakt Raoul de Jong zich op vele fronten cultureel-maatschappelijk en journalistiek verdienstelijk; en misschien delen Blaman en De Jong meer dan we hadden kunnen vermoeden een persoonlijke verbondenheid met de vertrapte overlever, de eenzame strijder die niet wijkt.”

Deel deze pagina:

Nieuws